Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2019

Kaip nutraukti sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu.

Ar apsimoka kaupti privačiuose pensijų kaupimo fonduose?
Kokie administravimo dydžiai paskaičiuojami nutraukiant sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu?
Koks prieaugis 2018 metais pensijų kaupimo fondo?
Ar nutraukus sutarti su pensijų kaupimo fondu pinigus nukreipus į Sodra, bus gražinti nubraukti balai dėl kauptos papildomai pensijos?

Netrukus...

Kaip išlaikyti procesus baigus SSH sesija

Tai galima atlikti su programa 'screen'.
Prisijungus 'ssh' pagalba prie nutoliusio kompiuterio, renkam 'screen' komandą ir paleidžiam norimą programą/komandą.
Tam kad procesas būtų nenutrauktas 'screen' aplinkoje turime paspausti sekančia klavišų kombinacijas: Ctrl-A ir tada Ctrl-D (ši klavišų kombinacija gražins atgal į terminalo aplinką neuždarant paleistos programos). Po ko jau galime atsijungti nuo 'ssh' sesijos.
Tam, kad vėl prisijungus prie nutolusio kompiuterio grįžti atgal į vykdomos programos langą turime panaudoti sekančią komandą 'screen -r'.

Direktorijos paviešinimas tinkle (samba)

Tam kad linux aplinkoje galėtumėm dalintis direktorijos prieiga teks pasinaudoti 'Samba' tarnyba.

1. Diegiam 'Samba' tarnyba:
$ sudo apt update 
$ sudo apt install samba 
2. Paruošiam direktorija kurią norime dalintis tinkle:
$ mkdir /home/<username>/sambashare/ 
p.s jei norime suteikti prieiga kurti ir trinti bet kam, suteikiam sekancias teisias: $ sudo chown nobody:nogroup /shares/anonymous/ 
3. Koreguojame 'Samba' nustatymų faila (gale failo įkeliame sekančias eilutes):
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
> [sambashare]  > comment = Anonymous share access
> path = /home/user/shares
> browsable = yes
> writable = yes
> guest ok = yes
> read only = no
> force user = nobody
> force group = nogroup 

4. Perkraunam 'Samba' tarnybą, kad įsigaliotų nustatymai: $ sudo service smbd restart