Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2018

Kaip nutraukti sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu.

Ar apsimoka kaupti privačiuose pensijų kaupimo fonduose?
Kokie administravimo dydžiai paskaičiuojami nutraukiant sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu?
Koks prieaugis 2018 metais pensijų kaupimo fondo?
Ar nutraukus sutarti su pensijų kaupimo fondu pinigus nukreipus į Sodra, bus gražinti nubraukti balai dėl kauptos papildomai pensijos?

Netrukus...

Ext4 failu sistemos disko patikrinimas ir blogų blokų sužymėjimas

Kad linux aplinkoje patikrinti ext4 failų sistemą ir sužymėti blogus blokus naudojam sekančia komanda terminale:

 $ fsck.ext4 -vcDfty -C 0 /dev/sdb1 
Kaip greitai bus įvykdyta komanda priklausomai nuo disko spartos ir dydžio. Minėta komanda patikrins ar sektoriai yra nuskaitomi, jei atrandama nuskaitymo klaida - žymimas visas blokas kaip nenaudojamas.

Kaip patikrinti PyQt versija

Paprasčiausias būdas sužinoti kokia versija PyQt įdiegta yra tiesiog bandyti įkelti tos versijos bibliotekas. Tiesiog sukuriam nauja failą pavadinimu 'version.py' ir įkeliam sekantį kodą:

#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# versijai PyQt4 < 4.10
try:
from PyQt4.pyqtconfig import Configuration
except ImportError:
pass
else:
cfg = Configuration()
print("PyQt versija:", cfg.pyqt_version_str)
pass

# versijai PyQt4 ≥ 4.10
try:
from PyQt4.Qt import PYQT_VERSION_STR
except ImportError:
pass
else:
print("PyQt versija:", PYQT_VERSION_STR)
pass

# versijai PyQt5
try:
from PyQt5.Qt import PYQT_VERSION_STR
except ImportError:
pass
else:
print("PyQt versija:", PYQT_VERSION_STR)
pass


Belieka tik aktyvuoti scriptą sekančia komanda 'python3 version.py'.

Ubuntu server 18.04 phpVirtualBox diegimas

https://www.ostechnix.com/install-oracle-virtualbox-ubuntu-16-04-headless-server/

Atnaujinam serverio programine įrangą:
 $ sudo apt update 
 $ sudo apt upgrade 
 $ sudo apt dist-upgrade 

Įdiegiam sekančias būtinas programas ir perkraunam serverį:  $ sudo apt install build-essential dkms   $ sudo reboot 
Pridedam "Oracle" oficialų programos šaltinį:  $ sudo nano /etc/apt/sources.list 
 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib 

Pridedam "Oracle" viešąjį raktą
 $ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add - 

Atnaujinam programų ųaltinius ir diegiam VirtualBox:  $ sudo apt update 
 $ sudo apt install virtualbox-5.2 

Įtraukiam naudojama vartotoja į vbox grupę:
 $ sudo usermod -a -G vboxusers $USER 

Patikrinam ar veikia 'vbox' tvarkyklės (drivers):
 $ sudo service vboxdrv status 

Jei 'vbox' tvarkyklės veikia galime parsisiųsti ir sudiegti 'expansion pack' (nepamirštam pasitikrinti ar tai…

Ubuntu server 18.04 phpMyAdmin diegimas/atnaujinimas

Diegiame phpMyAdmin iš numatyto šaltinio:
 $ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-gettext 

Įgalinam 'phpenmod' modulį ir perkraunam 'apache2':
 $ sudo phpenmod mbstring 
 $ sudo service apache2 restart 
Ubuntu server 18.04 pagal nutylėjimą diegia distribucijoje numatytą versija 'phpMyAdmin'. Norint naudotis naujausia 'phpMyAdmin' versija reikia atlikti atnaujinimą rankiniu būdu sekančiais veiksmais:
1. Parsisiunčiam naujausia versija 'phpMyAdmin' (https://www.phpmyadmin.net/):  $ wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.4/phpMyAdmin-4.8.4-all-languages.zip 
2. Išskleidžiam archyvą:  $ unzip phpMyAdmin-4.8.4-all-languages.zip 
3. Pašalinam senus failus 'phpMyAdmin' iš direktorijos "/usr/share/phpmyadmin/":  $ rm -rf /usr/share/phpmyadmin/ 

4. Perkialiam naujos versijos turinį į numatytą direktoriją:
 $ mv $home/phpMyAdmin-4.8.4-all-languages /usr/share/phpmyadmin/ 

5. Pervardinam failą "config.sample.inc.php" į …

Ubuntu server 18.04 MySQL diegimas, slaptažodžio keitimas

Atnaujinam programų šaltinius:
 $ sudo apt update 

Diegiam MySQL serverį:
 $ sudo apt install mysql-server 

Po įdiegimo patartina atlikti pirminius saugumo nustatymus:
 $ sudo mysql_secure_installation 

Pasitaiko, kad po minėtų komandų prisijungti prie mysql nepavyksta dėl neaktyvios prieigos, jei taip nutiko reikėtų sekti sekančiu aprašymu, kad įgalinti prieiga:
1. Sustabdom MySQL:  $ sudo service mysql stop 
2. Sukuriam MySQL direktoriją:  $ sudo mkdir -p /var/run/mysqld 

3. Suteikiam MySQL vartotojui rašymo teisias direktorijai:  $ sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld 

4. Paleidžiam MySQL be teisių patikrinimo ir tinklo:  $ sudo /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables --skip-networking & 

5.  Jungiames be slaptažodžio.  $ mysql -u root 

6. Suteikiam slaptažodį 'root' vartotojui.
 mysql> FLUSH PRIVILEGES;  mysql> USE mysql;  mysql> UPDATE user SET authentication_string=PASSWORD("newpasword") WHERE User='root';   mysql> UPDATE user SET plugin="mysql_…

Ubuntu server 18.04 tinklo kortos nustatymai

Visi tinko kortos nustatymai atliekami redaguojant sekantį failą /etc/netplan/*.yaml

Vienas iš pavyzdžių, kaip suteikti statinį ip adresą serveriui:  $ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  network:     ethernets:         enp0s3:             addresses: [192.168.1.2/24]             gateway4: 192.168.1.1             nameservers:               addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]             dhcp4: no     version: 2
Tikrinam ar nustatymai gerai suvesti:
 $ sudo netplan --debug apply 
Jei klaidų nėra įgalinam naujus nustatymus:
 $ sudo netplan apply 
Tinklo kortų esamus parametrus galime pamatyti sekančia komanda:
 $ ifconfig 

Kaip užblokuoti nepageidaujamus botus/crawler`ius

1. .htaccess filo pagalba (variantas nr.1)RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(bot\_name\_from_user_agent|bot\-name\.from\.user\.agent).*$ [NC]
## palydim bot`a/crawler`y namo (localhost)
RewriteRule ^/?.*$ "http\:\/\/127\.0\.0\.1" [R,L]
2. .htaccess filo pagalba (variantas nr.2)RewriteEngine On
BrowserMatchNoCase "bot_name_from_user_agent" bots
BrowserMatchNoCase "bot_name_from_user_agent" bots
Order Allow,Deny
Allow from ALL
## siunčiam toli toli (403 Forbidden) bot`ą/crawler`į
Deny from env=bots
3. robots.txt failo pagalba Šis variantas yra pats 'švelniausias', kadangi ne visi bot`ai/crawler`iai laikosi nustatytų tinklo taisyklių ir tiesiog nesivargina kreipti dėmesio i robots.txt failą. Bėja, jei šiame faile neteisingai nurodysite bot`o/crawler`io pavadinimą rezultato nebus. Todėl šis metodas gal but tinka tokiems bot`ams/crawler`iam kaip GoogleBot, YandexBot, BingBot.

Tiesiog įrašome sekančias eilutes į robots.txt failą (kadangi šis va…