Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2018

Kaip nutraukti sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu.

Ar apsimoka kaupti privačiuose pensijų kaupimo fonduose?
Kokie administravimo dydžiai paskaičiuojami nutraukiant sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu?
Koks prieaugis 2018 metais pensijų kaupimo fondo?
Ar nutraukus sutarti su pensijų kaupimo fondu pinigus nukreipus į Sodra, bus gražinti nubraukti balai dėl kauptos papildomai pensijos?

Netrukus...

Enable remote connection to MySQL server (Ubuntu server 18.04)

1. Edit mysql config file:
 $ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

comment out following lines:
#bind-address = 127.0.0.1
#skip-networking 
2. Restart mysql server  $ sudo service mysql restart 
3. Log to mysql and change grand privileges (replace USERNAME and PASSWORD by you credentials):  mysql -u USERNAME -p   mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'USERNAME'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION; 
 mysql > FLUSH PRIVILEGES; 
4. Now you try connect remotely (replace HOSTNAME to server hostname or ip adress):  $ mysql -u root -p -h HOSTNAME