Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Lapkričio, 2018

Kaip išlaikyti procesus baigus SSH sesija

Tai galima atlikti su programa 'screen'.
Prisijungus 'ssh' pagalba prie nutoliusio kompiuterio, renkam 'screen' komandą ir paleidžiam norimą programą/komandą.
Tam kad procesas būtų nenutrauktas 'screen' aplinkoje turime paspausti sekančia klavišų kombinacijas: Ctrl-A ir tada Ctrl-D (ši klavišų kombinacija gražins atgal į terminalo aplinką neuždarant paleistos programos). Po ko jau galime atsijungti nuo 'ssh' sesijos.
Tam, kad vėl prisijungus prie nutolusio kompiuterio grįžti atgal į vykdomos programos langą turime panaudoti sekančią komandą 'screen -r'.

Enable remote connection to MySQL server (Ubuntu server 18.04)

1. Edit mysql config file:
 $ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

comment out following lines:
#bind-address = 127.0.0.1
#skip-networking 
2. Restart mysql server  $ sudo service mysql restart 
3. Log to mysql and change grand privileges (replace USERNAME and PASSWORD by you credentials):  mysql -u USERNAME -p   mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'USERNAME'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION; 
 mysql > FLUSH PRIVILEGES; 
4. Now you try connect remotely (replace HOSTNAME to server hostname or ip adress):  $ mysql -u root -p -h HOSTNAME