Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2018

Kaip nutraukti sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu.

Ar apsimoka kaupti privačiuose pensijų kaupimo fonduose?
Kokie administravimo dydžiai paskaičiuojami nutraukiant sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu?
Koks prieaugis 2018 metais pensijų kaupimo fondo?
Ar nutraukus sutarti su pensijų kaupimo fondu pinigus nukreipus į Sodra, bus gražinti nubraukti balai dėl kauptos papildomai pensijos?

Netrukus...

AEON wallet install

1. On Debian/Ubuntu libgtest-dev only includes sources and headers. You must build the library binary manually.  $ sudo apt-get install libgtest-dev 
 $ cd /usr/src/gtest   $ sudo cmake .   $ sudo make   $ sudo mv libg* /usr/lib/ 
2. Install necessary dependencies: $ sudo apt update && sudo apt install build-essential cmake git libpcsclite-dev pkg-config libboost-all-dev libssl-dev libzmq3-dev libunbound-dev libsodium-dev libminiupnpc-dev libunwind8-dev liblzma-dev libreadline6-dev libldns-dev libexpat1-dev doxygen graphviz libpcsclite-dev 
3. Clone recursively to pull-in needed sub-module:
$ git clone --recursive https://github.com/aeonix/aeon
4. Build: $ cd aeon   $ make 
P.S. on Linux Mint 19 getting error in 40% :
In function ‘bool cryptonote::construct_miner_tx(size_t, size_t, uint64_t, size_t, uint64_t, const cryptonote::account_public_address&, cryptonote::transaction&, const blobdata&, size_t, uint8_t)’:
cc1plus: error: ‘void* __builtin_memset(void*, int, long u…

Automatinis disko prijungimas (automount) linux aplinkoje

1. Sukuriame direktoriją prie kurios bus prijungtas diskas:
mkdir /media/hdd

1. Sukuriame fstab failo atsargine kopija:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old

2. Surandam disko UUID kuri norime automatiškai prijungti:
sudo blkid
3. Sukuriame fstab faile disko prijungimo taisyklę:sudo nano /etc/fstab
UUID=<uuid> <direktorija> <failusistema> defaults 0 0 P.S. galima naudoti sekančią komandą, kad sužinoti disko pavadinimą, failų sistemos tipą ir UUID: lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID
Po kompiuterio perkrovimo, jei fstab faile nepadarėte klaidų nurodytoje prijungimo direktorijoje matysite prijungto disko turini.