Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

MySQL password resset (Ubuntu server 18.04)

1. Stop MySQL: $ sudo service mysql stop  2. Make MySQL service directory:  $ sudo mkdir /var/run/mysqld  3. Give MySQL user permission to write to the service directory:  $ sudo chown mysql: /var/run/mysqld  4. Start MySQL manually, without permission checks or networking:  $ sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &  5.  Log in without a password.  $ mysql -u root mysql  6. Update the password for the root user.
 mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root';
 mysql> EXIT; 
7. Turn off MySQL:  $ sudo service mysql restart

HTTP pranešimo kodai

HTTP pranešimo kodus galime grupuoti sekančiai:

nuo 100 iki 200 yra vien informaciniai pranešimai;
nuo 200 iki 300 yra pranešimai, kad serveris priėmė užklausą;
nuo 200 iki 300 yra užklausos peradresavimo pranešimai;
nuo 400 iki 500 - pranešimai apie klaidas;
nuo 500 iki 600 - pranešimai apie rimtas serverio klaidas.

Vieni iš dažniausiai pasitaikančių:
100 Continue
Tęsti 101 Switching Protocols Protokolų sukeitimas
201 Created
Objektas sukurtas
202 Accepted
Informacija priimta
203 No-Authoritive
Inormation Nepatikima informacija
204 No Content
Nėra turinio. Serveris įvykdė kliento užklausą HTTP protokolu, tačiau nerado jokios naujos informacijos, kurią galėtų perduoti klientui (pvz., tuo metu yra keičiamas WWW puslapis).
301 Moved
Permanently Objektas visam laikui perkeltas į kitą vietą.
302 Moved Temporaly
Objektas laikinai perkeltas į kitą vietą.
304 Not Modified
Nepasikeitė. Paieškos sistemos dažnai perbėga per WWW svetaines ištirdamos, ar jų žinomi WWW puslapiai nėra pasikeitę. Šis kodas yra atsakymas į tokias užklausas.
305 Use Proxy
Privalote naudoti "proksi" serverį.
400 Bad Request
Neteisinga užklausa. Serveris neatpažino užklausos, nes joje yra sintaksės klaidų. Dažna, kai WWW puslapius bandote skaityti "Telnet" programa, kai patiems reikia surinkti užklausų komandas.
401 Unauthorised
Neleistina. Užklausoje turi būti nurodytas kliento prisistatymas (vardas ir slaptažodis). Ar teisingai nurodėte savo slaptą informaciją? Pasitikrinkite klaviatūros registrą ir stenkitės svarbią informaciją surinkti lėčiau. Jei bandote įsilaužti į uždarą sistemą, priminsiu, kad "Bob" yra vienas populiariausių vardų, o "sex" - slaptažodis.
402 Payment required
Būtinas apmokėjimas. Šiuo metu šis kodas nėra naudojamas, tačiau jis yra rezervuotas ateičiai.
403 Forbiden
Uždrausta. Serveris priėmė užklausą, tačiau atsisako ją vykdyti. Slaptažodis šiuo atveju nieko dėtas - gali būti, kad serveris taip sukonfigūruotas, kad paslėptų tikrąją atsisakymo priežastį.
407 Proxy Authentication Required
Yra būtina užsiregistruoti "proksi" serveryje.
408 Request Timeout
Per numatytą laiko tarpą negavome atsakymo į užklausą.
410 Gone
Daugiau nurodyto objekto nebėra.
412 Precondition Failed
Užklausai nepatenkintos išankstinės sąlygos.
413 Request Entity Too Large
Nurodytas objektas yra per didelis.
414 Request URL Too Long
Nurodytas per ilgas adresas.
415 Unsupported Media Type
Neperduodamas (nežinomas) objekto tipas.
500 Internal Server Error
Vidinė serverio klaida. Ši klaida parodo savo ragučius tada, kai serveris susidūrė su kažkokiomis problemomis (pvz., vienu metu jam pateikta per daug užklausų). Mes dėl to nesam kalti ir nieko nedalim jam padėti - nebent po kiek laiko pakartoti užklausą.
501 Not Implemented
Nurodyta funkcija nėra užprogramuota.
502 Bad Gateway
Klaida tinklų sąsajos programinėje įrangoje.
503 Service Unavailable
Tarnyba nepasiekiama. Serveris negali priimti užklausos (galbūt, sustabdytas profilaktikai ar dėl sutrikimo). Ir dėl šios klaidos nesate kalti - galite nebent parašyti laišką nevykėliui "Web" serverio administratoriui, kuris, tikėtina, tuo metu prakaituoja bandydamas iš naujo "užvesti mašiną".
504 Gateway Timeout
Informacija per ilgai nepraeina pro tinklų sąsają.
505 HTTP Version Not Supported
Ši HTTP protokolo versija nėra priimama.

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Kaip parsisiųsti video ir muziką iš Youtube, Vimeo, Facebook linux aplinkoje

Kaip parsisiųsti videoYra nemažai įrankių, leidžiančių linux aplinkoje parsiųsti vaizdo įrašus iš svetainių. Tačiau kiekvienas iš jų turi savų trūkumų. Didžiausia problema šių programų, kad internetinės svetainės vis atnaujina savo kodą, dėl ko vieną dieną programa gali tiesiog nebeveikti.
Viena iš geriausiai prižiūrimų (atnaujinamų) programų linux aplinkai yra ClipGrab. Jos dėka galėsite ne tik atsiųsti video iš svetainių (Youtube, Vimeo, Facebook, Dailymotion) bet ir konvertuoti į norimą formatą (mp3, mpeg4 ir kt.). ClipGrab diegimas Štai keletas žingsnių kaip tai paprastai ir greitai padaryti linux aplinkoje terminalo pagalba: 1. Visų pirmą, kad programą pilnai veiktų diegiame vaizdo ir garso formatų iškodavimo bibliotekas sekančia komanda:  $ sudo apt-get install ffmpeg 
Jei įdiegti nepavyks, ir terminalo lange pamatysite užrašą 'E: Unable to locate package ffmpeg', vadinasi diegimas nepavyko ir teks pakartoti diegimą, tik prieš tai nurodyti programos saugyklos adresą. Tuom…

Kaip automatiškai perkrauti MySQL serverį jam sustojus

Naudojantis MySQL serveriu kartais taip jau nutinka, kad dėl neapskaičiuotų resursų ar staiga padidėjusių užklausų MySQL serveris pakimba. Tai gali kartotis nesistemingai ir dėl tokios retos klaidos nesinori gaišti laiko ir tiesiog tenka ranka perkrauti MySQL serverį (žinoma geriausia išsiaiškinti priežastį, kad to nebūtų - tačiau niekada negali žinoti). Paprastai pakibus MySQL serveriui tikrinant būseną matome sekantį atsakymą:  $ sudo service mysql status 
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) Taigi, kaip minėjau galime perkrauti rankiniu būdu ($ sudo service mysql restart), tačiau yra paprastesnis variantas. Galime paruošti scriptą, kuris pamatęs MySQL būseną 'inactive (dead)' perkraus MySQL serverį. Minetą scripto vykdymą galime atiduoti vykdyti numatytu laiku CRON tarnybai. Nesigilinsiu į scriptų rašymą šiai problemai išspręsti, nes buvo atrastas paprastas ko…

Kaip saugiai ištrinti duomenis iš disko

Kartais tiesiog ištrinti duomenis iš disko nėra saugu. Paprastai ištrynus failus ir net pašalinus iš šiukšlinės yra gan nesunku atstatyti duomenis su tam skirtomis programomis. Žinant tai, parduoti kompiuterį ar diską be saugaus duomenų ištrynimo yra tiesiog nesaugu. Tam, kad duomenis visiškai ištrinti iš disko yra naudojamas specialios programos. Bet prieš kalbant kaip tai padaryti reiktų atminti, kad visiško ištrynimo yra keletas metodų kurie priklauso nuo laikmenos tipo:
Seni kietieji diskai (HDD - Hard Disk Drive): dėl tuometinių technologijų, turi tarpus tarp duomenų įrašų eilučių. Todėl turint specialus įrankius, net ir po saugaus ištrynimo galima duomenis atkurti. Kad to išvengti saugų ištrynimą reikėtų atlikti ne vieną kartą, o tai reiškia gan ilgą procesą laiko atžvilgiu.Nauji kietieji diskai: šiuo metu nėra technologijos leidžiančios po vieno saugaus ištrynimo atkurti duomenis.Puslaidininkiai diskai (SSD - Solid State Drive): saugus ištrynimas šiems diskams reiškia tarnavimo…