Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo 2018

Torbrowser diegimas (Ubuntu 16.04)

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/tor-browser sudo apt-get update sudo apt-get install tor-browser

Tor proxy diegimas

* Tor diegimas: $ sudo apt-get install tor
* Tor servizo valdymas: $ sudo service tor [stop|start|restart|status]
* Tor nustatymai: $ nano /etc/tor/torrc
* Kad tor veiktų korektiškai ir saugiau rekėtų įrašyti sekančius nustatymus tor faile torrc:
> ControlPort 9051
> HashedControlPassword [sugeneruotas slaptazodis su tor irankiu] > CookieAuthentication 1
* Naujo slaptažodžio sukūrimas: $ tor --hash-password newpassword

* Kad naudoti su firefox reikia istatyti proxy per SOCS HOST : 127.0.0.1/9050

* Norint tor pakeisti ip tereikia perkrauti tor tarnyba


Kaip išsaugoti atsargines kopijas duomenų bazių MySQL

* Išsaugoti visas duomenų bazes esančias serveryje viename faile:
$ mysqldump -u vartotojovardas -p vartotojoslaptazodis --all-databases > failopavadinimas.sql
* Konkrečios duomenų bazės atsarginės kopijos kūrimas: $ mysqldump -u vartotojovardas -p vartotojoslaptazodis dbpavadinimas > failopavadinimas.sql
* Visų duomenų bazių atsarginė kopija išskyrus localios duomenų bazės (tokios kaip performance_schema): $ mysqldump -u root -p --all-databases --skip-lock-tables > alldb.sql
* Duomenų bazių išsaugojimas pagal pavadinimą atskiruose failuose: #!/bin/bash USER="zend" PASSWORD=""#OUTPUT="/Users/rabino/DBs"#rm "$OUTPUTDIR/*gz" > /dev/null 2>&1 databases=`mysql -u $USER -p$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database`for db in $databases;doif[["$db"!=

HTTP pranešimo kodai

HTTP pranešimo kodus galime grupuoti sekančiai:
nuo 100 iki 200 yra vien informaciniai pranešimai;
nuo 200 iki 300 yra pranešimai, kad serveris priėmė užklausą;
nuo 200 iki 300 yra užklausos peradresavimo pranešimai;
nuo 400 iki 500 - pranešimai apie klaidas;
nuo 500 iki 600 - pranešimai apie rimtas serverio klaidas.

Vieni iš dažniausiai pasitaikančių:
100 Continue Tęsti 101 Switching Protocols Protokolų sukeitimas 201 Created Objektas sukurtas 202 Accepted Informacija priimta 203 No-Authoritive Inormation Nepatikima informacija 204 No Content Nėra turinio. Serveris įvykdė kliento užklausą HTTP protokolu, tačiau nerado jokios naujos informacijos, kurią galėtų perduoti klientui (pvz., tuo metu yra keičiamas WWW puslapis). 301 Moved Permanently Objektas visam laikui perkeltas į kitą vietą.
302 Moved Temporaly Objektas laikinai perkeltas į kitą vietą. 304 Not Modified Nepasikeitė. Paieškos sistemos dažnai perbėga per WWW svetaines ištirdamos, ar jų žinomi WWW puslapiai nėra pasikeitę. Šis k…

Kaip perkelti MySQL duomenis į kitą diską

Sustabdom mysql:
$ sudo service mysql stop

Perkeliam mysql duomenų aplanką į kitą diską:
$ sudo mv /var/lib/mysql /media/hdd/mysql
Sukuriam nuorodą į naują aplanką: $ sudo ln -s /media/hdd/mysql /var/lib/mysql
Keičiam AppArmor nustatymus: $ sudo nano /etc/apparmor.d/tunables/alias
Atvertame dokumente įterpiam sekančia eilutę: ... alias /var/lib/mysql/ -> /media/hdd/mysql/, ...
Perkraunam AppArmor: $ sudo service apparmor restart
Paleidžiam mysql: $ sudo service mysql start
Tikrinam ar mysql servizas dirba korektiskai: $ sudo service mysql status

MongoDB išdiegimas/pašalinimas

MongoDB išdiegimas/pašalinimas Kad galutinai pašalinti MongoDB iš sistemos, reikia ne tik išdiegti bet ir pašalinti duomenų bazės nustatymų failus, duomenų bazes ir žurnalus (log files).
Tam kad tai atlikti reikalingi sekantys veiksmai: 1) Uždarom MongoDB Tam, kad sustabdyti MondoDB naudojam sekančia komanda: sudo service mongod stop 2) Pašalinam MongoDB įdiegį. Tam, kad išdiegti MongoDB naudojam komandą: sudo apt-get purge mongodb-org* 3) Panaikinam MongoDB naudotas direktorijas. Panaikinam MongoDB duomnų bazes ir žurnalų direktorijas. sudo rm -r /var/log/mongodb sudo rm -r /var/lib/mongodb

MySQL klasterio (MySQL cluster) diegimas

Įžanga MySQL klasteris yra programinės įrangos technologija, užtikrinanti didelį duomenų prieinamumą ir pralaidumą. Yra nemažai sukurtų technologijų dideliems duomenų pralaidumams sukurti (pvz. Galera Cluster). Žymiai spartiems duomenų pralaidumams naudojama 'Sharding' technologija. Čia aptarsime tik klasterio diegimą, nesigilinsim į optimizavimo dalykus. Todėl mums pakaks trijų virtualių mašinų (paprastai dėl didesnio našumo naudojama ne mažiau kaip keturios mašinos - serveriai). Būtinos sąlygos Mums prireiks trijų virtualių mašinų: viena MySQL klasterio valdymui ir dvi duomenų saugojimui. Taigi pasinaudojant VBox arba VMware pasiruošiam tris virtualias mašinas sekančių charakteristikų:

Operacinė sistema - Ubuntu Server 16.04.41GB RAM8GB HDD1 CPUĮgalintas vietinis tinklas MySQL klasteris naudoja ne mažai operatyviosios atminties todėl kiekviena virtuali mašina turėtų turėti ne mažiau kaip 1GB atminties.
Vietinis tinklas su virtualiomis mašinomis turėtų atrodyti sekančiai:

192.…

MongoDB duomenų importavimas ir eksportavimas

JSON arba CSV formatu parengtų duomenų importavimas:
$ mongoimport -d duomenuBaze -c kolekcijosPavadinimas --type CSV --file failas.csv --headerline --username vardas --password slaptazodis --authenticationDatabase admin

$ mongoimport -d duomenuBaze -c kolekcijosPavadinimas --type JSON --file failas.json --username vardas --password slaptazodis --authenticationDatabase admin

JSON formatu parengtų duomenų eksportavimas: $ mongoexport --db duomenuBaze --collection kolekcijosPavadinimas --out failas.json --username vardas --password slaptazodis --authenticationDatabase admin