Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

AEON wallet install

1. Install necessary dependencies: $ sudo apt update && sudo apt install build-essential cmake git libpcsclite-dev pkg-config libboost-all-dev libssl-dev libzmq3-dev libunbound-dev libsodium-dev libminiupnpc-dev libunwind8-dev liblzma-dev libreadline6-dev libldns-dev libexpat1-dev doxygen graphviz libpcsclite-dev 
2. Clone recursively to pull-in needed sub-module: $ git clone --recursive https://github.com/aeonix/aeon 
3. Build: $ cd aeon   $ make 
4. Start now AEON: $ ./aeond 

i>  If your machine has several cores and enough memory, enable parallel build by running  $ make -j<number of threads>  instead of  $ make 
5. Start now AEON wallet: $ ./aeon-wallet-cli 

* Restoring AEON wallet:$ ./aeon-wallet-cli --restore-deterministic-wallet 

MongoDB tvarkyklės diegimas PHP7

MongoDB tvarkyklės diegimas PHP7

Norint naudotis MongoDB (NoSQL) programuojant PHP turime Apache2 serveriui įgalinti tam skirtą tvarkyklę. Bet prieš tai teks įdiegti sekančias tvarkykles, kad galėtumėm sėkmingai išdiegti MongoDB tvarkyklę:
 $ sudo apt-get install php-pear 
 $ sudo apt-get install php7.0-dev 

Diegiame SSL tvarkykles:
 $ sudo apt-get install libssl-dev
 $ sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev
 $ sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev pkg-config libssl-dev libsslcommon2-dev 


P.S. po diegimo galim pasitikrinti:  $ php -m  turetumem rasti openssl

3. Tuomet galime jau diegti MongoDB:
 $ sudo pecl install mongodb 

Diegimo pabaigoje turi parodyti sękancia informacija:
<Installing '/usr/lib/php/20151012/mongodb.so'>
<install ok: channel://pecl.php.net/mongodb-1.1.8>
<configuration option "php_ini" is not set to php.ini location>
<You should add "extension=mongodb.so" to php.ini>
Tam, kad įgalinti MongoDB naudojimą PHP, turime pridėti sekančia komandą į nustatymų failą php.ini:
 $ sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini 

Atsivėrusiame lange pridedam sekančią eilutę 'extension=mongodb.so'. Tam kad uždaryti redaktorių spaudžiam 'Ctrl+X' ir 'Y'.
Perkraunam serverį kad nauji nustatymai įsigaliotų: $ sudo service apache2 restart

Pateikiu paparastą pavyzdį MogoDB naudojimo su PHP:
<?php

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
try {
 $mng = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://admin:admin@localhost:27017");
 $listdatabases = new MongoDB\Driver\Command(["listDatabases" => 1]);
 $res = $mng->executeCommand("admin", $listdatabases);
 $databases = current($res->toArray());
 foreach ($databases->databases as $el) {
  echo $el->name . "\n";
 }
} catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) {

$filename = basename(__FILE__);
echo "The $filename script has experienced an error.\n";
echo "It failed with the following exception:\n";
echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n";
echo "In file:", $e->getFile(), "\n";
echo "On line:", $e->getLine(), "\n";
}

?>

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Kaip parsisiųsti video ir muziką iš Youtube, Vimeo, Facebook linux aplinkoje

Kaip parsisiųsti videoYra nemažai įrankių, leidžiančių linux aplinkoje parsiųsti vaizdo įrašus iš svetainių. Tačiau kiekvienas iš jų turi savų trūkumų. Didžiausia problema šių programų, kad internetinės svetainės vis atnaujina savo kodą, dėl ko vieną dieną programa gali tiesiog nebeveikti.
Viena iš geriausiai prižiūrimų (atnaujinamų) programų linux aplinkai yra ClipGrab. Jos dėka galėsite ne tik atsiųsti video iš svetainių (Youtube, Vimeo, Facebook, Dailymotion) bet ir konvertuoti į norimą formatą (mp3, mpeg4 ir kt.). ClipGrab diegimas Štai keletas žingsnių kaip tai paprastai ir greitai padaryti linux aplinkoje terminalo pagalba: 1. Visų pirmą, kad programą pilnai veiktų diegiame vaizdo ir garso formatų iškodavimo bibliotekas sekančia komanda:  $ sudo apt-get install ffmpeg 
Jei įdiegti nepavyks, ir terminalo lange pamatysite užrašą 'E: Unable to locate package ffmpeg', vadinasi diegimas nepavyko ir teks pakartoti diegimą, tik prieš tai nurodyti programos saugyklos adresą. Tuom…

Kaip saugiai ištrinti duomenis iš disko

Kartais tiesiog ištrinti duomenis iš disko nėra saugu. Paprastai ištrynus failus ir net pašalinus iš šiukšlinės yra gan nesunku atstatyti duomenis su tam skirtomis programomis. Žinant tai, parduoti kompiuterį ar diską be saugaus duomenų ištrynimo yra tiesiog nesaugu. Tam, kad duomenis visiškai ištrinti iš disko yra naudojamas specialios programos. Bet prieš kalbant kaip tai padaryti reiktų atminti, kad visiško ištrynimo yra keletas metodų kurie priklauso nuo laikmenos tipo:
Seni kietieji diskai (HDD - Hard Disk Drive): dėl tuometinių technologijų, turi tarpus tarp duomenų įrašų eilučių. Todėl turint specialus įrankius, net ir po saugaus ištrynimo galima duomenis atkurti. Kad to išvengti saugų ištrynimą reikėtų atlikti ne vieną kartą, o tai reiškia gan ilgą procesą laiko atžvilgiu.Nauji kietieji diskai: šiuo metu nėra technologijos leidžiančios po vieno saugaus ištrynimo atkurti duomenis.Puslaidininkiai diskai (SSD - Solid State Drive): saugus ištrynimas šiems diskams reiškia tarnavimo…

Kaip automatiškai perkrauti MySQL serverį jam sustojus

Naudojantis MySQL serveriu kartais taip jau nutinka, kad dėl neapskaičiuotų resursų ar staiga padidėjusių užklausų MySQL serveris pakimba. Tai gali kartotis nesistemingai ir dėl tokios retos klaidos nesinori gaišti laiko ir tiesiog tenka ranka perkrauti MySQL serverį (žinoma geriausia išsiaiškinti priežastį, kad to nebūtų - tačiau niekada negali žinoti). Paprastai pakibus MySQL serveriui tikrinant būseną matome sekantį atsakymą:  $ sudo service mysql status 
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) Taigi, kaip minėjau galime perkrauti rankiniu būdu ($ sudo service mysql restart), tačiau yra paprastesnis variantas. Galime paruošti scriptą, kuris pamatęs MySQL būseną 'inactive (dead)' perkraus MySQL serverį. Minetą scripto vykdymą galime atiduoti vykdyti numatytu laiku CRON tarnybai. Nesigilinsiu į scriptų rašymą šiai problemai išspręsti, nes buvo atrastas paprastas ko…