Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

MySQL password resset (Ubuntu server 18.04)

1. Stop MySQL: $ sudo service mysql stop  2. Make MySQL service directory:  $ sudo mkdir /var/run/mysqld  3. Give MySQL user permission to write to the service directory:  $ sudo chown mysql: /var/run/mysqld  4. Start MySQL manually, without permission checks or networking:  $ sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &  5.  Log in without a password.  $ mysql -u root mysql  6. Update the password for the root user.
 mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root';
 mysql> EXIT; 
7. Turn off MySQL:  $ sudo service mysql restart

Kaip saugiai ištrinti failus ir direktorijas

Dažniausiai ištrinant failus paprastu būdu nėra saugiausias būdas. Naudojantis itin jautria medžiaga ar slaptu turiniu (tokie kaip vartotojo duomenys, slaptažodžių failai) paprastas ištrynimas reiškia, kad panaikinti duomenys lieka egzistuoti kažkur disko sektoriuose ir turint tam tikras žinias galima duomenis atstatyti.
Šį kartą aptarsiu keletą būdų kaip saugiai ištrinti failus ar direktorijas iš disko Linux aplinkoje.

1 būdas

Shred komanda leidžia perrašyti ištrinto failo duomenis taip saugiai paslepiant egzistavusi turinį netikrais atsitiktiniais duomenimis.

 $ shred -zvu -n 5 passwords.list 

Kaip matote minėta komanda panaudota su tam tikrais raktais:
  • -z – atlieka paskutinį perrašymą nuliais kad paslėpti perrašymą;
  • -v – rodo operacijos progresą;
  • -u – po failo perrašymo ištrina failą;
  • -n – nurodo kiek kartų atlikti perrašymą (pagal nutylėjimą atlieka tris kartus).
Paminėjau tik keletą galimų raktų, norint pamatyti pilną aprašymą galimų nustatymų iškviečiame detalų aprašymą sekančia komanda:  $ man shred 

2 būdas

Linux wipe komanda leis ištrinti failus ir direktorijas be galimybės informacijai atstatyti. Pirmiausiai wipe programą teks įdiegti, kadangi ji neįdiegiama pagal nutylėjima instaliuojant Linux:

 $ sudo apt-get install wipe 

Sekančios komandos pavyzdys saugiai ištrins visą tyrinį esantį direktorijoje vartotojas:

 $ wipe -rfi vartotojas/* 

Čia buvo panaudoti sekantys raktai:
  • -r – nurodo kad veiksmą atlikti ir subkategorijose;
  • -f – įgaliną trynimą be paklausimo ar "tikrai norite ištrinti";
  • -i – rodyti trynimo progresą.
Šis metodas tinka magnetinėms laikmenoms (HDD - kietiesiems diskams), wipe netinka naudoti puslaidininkių laikmenose (SSD) kadangi ten ištrynimo principas yra kitoks.
Visus galimus wipe komandos nustatymus galime pamatyti panaudoje sekančia komandą: $ man shred 

3 būdas

Secure-delete tai programų rinkinys skirtas saugiems duomenų ištrynimams. Vieną iš šio rinkinio programų yra srm - jos dėka galima atlikti saugų failų ištrynimą. Prieš naudojantis srm programa, turime įdiegti minėtą programų rinkinį:

 $ sudo apt-get install secure-delete 

Kai diegimo procesas baigtas, galime pradėti naudotis programa. Tarkime, kad norime saugiai panaikinti esamą turinį direktorijoje vartotojas:

 $ srm -vz vartotojas/* 

Panaudoti sekantys raktai:
  • -v – įgalina daukartinį perrašymą
  • -z – perrašo failo turinį įrašant nulius vietoje atsitiktinių duomenų

4 būdas

sfill programa tai viena iš sekančių secure-delete įrankių. Ši programa neatlieka failų saugaus trynimo, o perrašo atsiradusią laisvą vietą diske ar direktorijoje atsitiktiniais duomenimis iš /dev/urandom šaltinio. Todėl šią komandą reikėtų naudoti po įprastinio duomenų panaikinimo. Kaip pavyzdys sekanti komanda saugiai perrašys esamą laisvą vietą diske nurodytoje direktorijoje, kad nebūtų galimybės atstatyti:

 $ sudo sfill -v /home/vartotojas/tmp/ 

Vėlgi -v raktas nurodo perrašymą atlikti keletą kartų.

5 būdas

Reiktų nepamiršti, kad linux operacinės sistemos naudoja swap failą laikiniems duomenims saugoti. Minėtam faile gali likti jautrios vartotojo informacijos, kurią galima būtų atstatyti. Todėl parodysiu dar vieną būdą kaip saugiai ištrinti swap failą su komanda sswap.
Atminkite, kad swap failą reikia atjungti prieš atliekant sekančius veiksmus, antraip yra tikimybė kad kompiuteris pakibs.
Taigi, sekančių komandų rinkiniu atliksime sekančius veiksmus: sužinosime kur naudojamas swap failas, tada atjungsime swap failą ir saugiai perrašysime.
 $ swapon 
 $ sudo swapoff /dev/sda6 
 $ sudo sswap /dev/sda6 
Daugiau informacijos apie sswap nustatymus galime pamatyti panaudoja sękančią komandą:  $ man sswap 

6 būdas

sdmem - tai saugus operatyviojoje (RAM) atmintyje esančios informacijos panaikinimas. Atrodytų, kad ši programa yra nereikšminga panaikinant saugiai tam tikrus duomenis iš sistemos. Tačiau taip nėra.
Tarkim, kad vartotojas keitė tam tikros programos slaptažodį. Programai vis dar veikiant yra tikėtina, kad pakeitimai saugomi operatyviojoje atmintyje ir net swap faile. Kaip saugiai panaikinti swap failo duomenis jau aptariau 5 būde. Beliko tik aptarti operatyviojoje atmintyje buvusių duomenų saugų panaikinimą, tam tinka programa sdmem.
 $ sudo sdmem -f -v 

Štai ir viskas šiame straipsnyje. Jei norite galite komentarų skiltyje pasidalinti esamais būdais ar papildyti mano pateiktą informaciją.

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Kaip parsisiųsti video ir muziką iš Youtube, Vimeo, Facebook linux aplinkoje

Kaip parsisiųsti videoYra nemažai įrankių, leidžiančių linux aplinkoje parsiųsti vaizdo įrašus iš svetainių. Tačiau kiekvienas iš jų turi savų trūkumų. Didžiausia problema šių programų, kad internetinės svetainės vis atnaujina savo kodą, dėl ko vieną dieną programa gali tiesiog nebeveikti.
Viena iš geriausiai prižiūrimų (atnaujinamų) programų linux aplinkai yra ClipGrab. Jos dėka galėsite ne tik atsiųsti video iš svetainių (Youtube, Vimeo, Facebook, Dailymotion) bet ir konvertuoti į norimą formatą (mp3, mpeg4 ir kt.). ClipGrab diegimas Štai keletas žingsnių kaip tai paprastai ir greitai padaryti linux aplinkoje terminalo pagalba: 1. Visų pirmą, kad programą pilnai veiktų diegiame vaizdo ir garso formatų iškodavimo bibliotekas sekančia komanda:  $ sudo apt-get install ffmpeg 
Jei įdiegti nepavyks, ir terminalo lange pamatysite užrašą 'E: Unable to locate package ffmpeg', vadinasi diegimas nepavyko ir teks pakartoti diegimą, tik prieš tai nurodyti programos saugyklos adresą. Tuom…

Kaip automatiškai perkrauti MySQL serverį jam sustojus

Naudojantis MySQL serveriu kartais taip jau nutinka, kad dėl neapskaičiuotų resursų ar staiga padidėjusių užklausų MySQL serveris pakimba. Tai gali kartotis nesistemingai ir dėl tokios retos klaidos nesinori gaišti laiko ir tiesiog tenka ranka perkrauti MySQL serverį (žinoma geriausia išsiaiškinti priežastį, kad to nebūtų - tačiau niekada negali žinoti). Paprastai pakibus MySQL serveriui tikrinant būseną matome sekantį atsakymą:  $ sudo service mysql status 
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) Taigi, kaip minėjau galime perkrauti rankiniu būdu ($ sudo service mysql restart), tačiau yra paprastesnis variantas. Galime paruošti scriptą, kuris pamatęs MySQL būseną 'inactive (dead)' perkraus MySQL serverį. Minetą scripto vykdymą galime atiduoti vykdyti numatytu laiku CRON tarnybai. Nesigilinsiu į scriptų rašymą šiai problemai išspręsti, nes buvo atrastas paprastas ko…

Kaip saugiai ištrinti duomenis iš disko

Kartais tiesiog ištrinti duomenis iš disko nėra saugu. Paprastai ištrynus failus ir net pašalinus iš šiukšlinės yra gan nesunku atstatyti duomenis su tam skirtomis programomis. Žinant tai, parduoti kompiuterį ar diską be saugaus duomenų ištrynimo yra tiesiog nesaugu. Tam, kad duomenis visiškai ištrinti iš disko yra naudojamas specialios programos. Bet prieš kalbant kaip tai padaryti reiktų atminti, kad visiško ištrynimo yra keletas metodų kurie priklauso nuo laikmenos tipo:
Seni kietieji diskai (HDD - Hard Disk Drive): dėl tuometinių technologijų, turi tarpus tarp duomenų įrašų eilučių. Todėl turint specialus įrankius, net ir po saugaus ištrynimo galima duomenis atkurti. Kad to išvengti saugų ištrynimą reikėtų atlikti ne vieną kartą, o tai reiškia gan ilgą procesą laiko atžvilgiu.Nauji kietieji diskai: šiuo metu nėra technologijos leidžiančios po vieno saugaus ištrynimo atkurti duomenis.Puslaidininkiai diskai (SSD - Solid State Drive): saugus ištrynimas šiems diskams reiškia tarnavimo…