Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2017

MySQL password resset (Ubuntu server 18.04)

1. Stop MySQL: $ sudo service mysql stop  2. Make MySQL service directory:  $ sudo mkdir /var/run/mysqld  3. Give MySQL user permission to write to the service directory:  $ sudo chown mysql: /var/run/mysqld  4. Start MySQL manually, without permission checks or networking:  $ sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &  5.  Log in without a password.  $ mysql -u root mysql  6. Update the password for the root user.
 mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root';
 mysql> EXIT; 
7. Turn off MySQL:  $ sudo service mysql restart

SERVER: hostname keitimas (kompiuterio vardo keitimas)

Linux aplinkoje tam kad pakeisti kompiuterio (host) pavadinimą turime redaguoti sekančius failus:

$ sudo nano /etc/hostname

Šis failas tiesiog laiko savyje pavadinimą, tereikia įrašyti naują (nepamirštam galimų simbolių taisyklės), pvz: naujasvardas

$ sudo nano /etc/hosts

Sekančiame faile rasime keletą eilučių:
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       senasvardas

Esminė eilutė yra ta kuri prasideda 127.0.1.1 adresu, tiesiog keičiame į sekantį įraša 127.0.1.1       naujasvardas
Pakeitimai įsigalioje po perkrovimo, tačiau įgalinti galima ir be perkrovimo sekančia komanda:  $ sudo service hostname start

Taip pat yra galimybe pakeisti pavadinima esamai sesijai sekančia komanda:  $ sudo hostname naujasvardas

SERVER: tinklo kortos nustatymai

Ubuntu Serverio tinklo nustatymai gali būti keičiami faile /etc/network/interfaces. Pagal nutylėjimą failo turinys atrodo sekančiai:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

Iš įrašų matome, kad turime vieną tinklo kortą (enp0s3) kurios nuistatymai yra pagal nutylėjimą (auto), bei ip dinaminis (dhcp).
Tarkim norime nustatyti į statinį ip adresą, nurodyti savo tinklo prieigas ir pakeisti mac adresą, tuomet įrašas turėtų atrodyti sekančiai:
auto enp0s3 iface enp0s3 inet static # ip adresas address 10.253.0.50 # tinklo preigos netmask 255.255.255.0 network 10.253.0.0 gateway 10.253.0.1 # svarbu dns serverio nurodymas dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 # naujo mac nurodymashwaddress ether 08:00:00:00:00:01 Tam kad nereikėtų aktivuoti naujų nustatymų perkraunant serverį, galime pasinauto sekančia komanda: $ sudo service networking restart

Jei turime, daugiau nei vieną tinklo kortą ir norime…

Kaip pakeisti vietovę (locale) linux aplinkoje?

* Esamos vietovės nustatymas: $ locale
* Įdiegtų vietovių sąrašo parodymas: $ locale -a
* Issamus įdiegtų vietovių sąrašo parodymas: $ locale -a -v
* Vietovės nustatymo koregavimas, ar papaildymas atliekamas faile /etc/default/locale. Pvz norim kad LC_ALL nustatyti į "en_US.UTF-8", minėtam faile įrašom papaildomą eilutę LC_ALL="en_US.UTF-8"
* Vietovės (locale) panaikinimas: $ sudo locale-gen --purge en_US.UTF-8 arba visos en*
* Įrankis vietovių paketui įdiegimui ir pašalinimui: $ sudo apt-get install localepurge


NAUJOS VIETOVES DIEGIMAStikrinam kokias vietoves turime idiegtas: locale -a pridedam norimas vietoves: sudo locale-gen ru_RU sudo locale-gen ru_RU.UTF-8 atnaujinam: sudo update-locale
NAUJOS VIETOVES NUSTATYMAS

diegiam nauja: sudo dpkg-reconfigure locales atsiras meniu kuriame reikes pasirinkti norima vietove

Greitas Linux Mint 18.1 atnaujinimas i 18.2 versija

1. Terminale renkam sekancia komanda (terminala iskviesti galime klavisu kombinacija CTRL+ALT+T, komanda galite tiesio nukopijuoti i terminala):

$ sudo sed -i 's/serena/sonya/g' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
2. Atidarome "Update manager" ir renkames informacijos atnaujinima (Refresh)
3. Diegiame atsiradusius atnaujinimus (gali pasirodyti langas kuris klaus kokio lygio pakeitimus diegti - antra varianta).

Google bot ip list

209.185.108
209.185.253
209.85.238
209.85.238.11
209.85.238.4
216.239.33.96
216.239.33.97
216.239.33.98
216.239.33.99
216.239.37.98
216.239.37.99
216.239.39.98
216.239.39.99
216.239.41.96
216.239.41.97
216.239.41.98
216.239.41.99
216.239.45.4
216.239.46
216.239.51.96
216.239.51.97
216.239.51.98
216.239.51.99
216.239.53.98
216.239.53.99
216.239.57.96
216.239.57.97
216.239.57.98
216.239.57.99
216.239.59.98
216.239.59.99
216.33.229.163
64.233.173.193
64.233.173.194
64.233.173.195
64.233.173.196
64.233.173.197
64.233.173.198
64.233.173.199
64.233.173.200
64.233.173.201
64.233.173.202
64.233.173.203
64.233.173.204
64.233.173.205
64.233.173.206
64.233.173.207
64.233.173.208
64.233.173.209
64.233.173.210
64.233.173.211
64.233.173.212
64.233.173.213
64.233.173.214
64.233.173.215
64.233.173.216
64.233.173.217
64.233.173.218
64.233.173.219
64.233.173.220
64.233.173.221
64.233.173.222
64.233.173.223
64.233.173.224
64.233.173.225
64.233.173.226
64.233.173.227
64.233.173.228
64.233.173.229
64.233.…