Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

AEON wallet install

1. Install necessary dependencies: $ sudo apt update && sudo apt install build-essential cmake git libpcsclite-dev pkg-config libboost-all-dev libssl-dev libzmq3-dev libunbound-dev libsodium-dev libminiupnpc-dev libunwind8-dev liblzma-dev libreadline6-dev libldns-dev libexpat1-dev doxygen graphviz libpcsclite-dev 
2. Clone recursively to pull-in needed sub-module: $ git clone --recursive https://github.com/aeonix/aeon 
3. Build: $ cd aeon   $ make 
4. Start now AEON: $ ./aeond 

i>  If your machine has several cores and enough memory, enable parallel build by running  $ make -j<number of threads>  instead of  $ make 
5. Start now AEON wallet: $ ./aeon-wallet-cli 

* Restoring AEON wallet:$ ./aeon-wallet-cli --restore-deterministic-wallet 

Naujausi įrašai

Automatinis disko prijungimas (automount) linux aplinkoje

1. Sukuriame direktoriją prie kurios bus prijungtas diskas:
mkdir /media/hdd

1. Sukuriame fstab failo atsargine kopija:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.old

2. Surandam disko UUID kuri norime automatiškai prijungti:
sudo blkid
3. Sukuriame fstab faile disko prijungimo taisyklę:sudo nano /etc/fstab
UUID=<uuid> <direktorija> <failusistema> defaults 0 0 P.S. galima naudoti sekančią komandą, kad sužinoti disko pavadinimą, failų sistemos tipą ir UUID: lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID
Po kompiuterio perkrovimo, jei fstab faile nepadarėte klaidų nurodytoje prijungimo direktorijoje matysite prijungto disko turini.

Anoniminio tinklo „Tor“ naudojimas linux (debian) aplinkoje

Kas tai yra „Tor“?  „Tor“ (The Onion Router, 'svogūninis maršrutizatorius') - technologija, veikianti sluoksninio maršruto parinktuvo principu, skirta informacijai anonimiškai siųsti ir gauti internetu. „Tor“ yra atvirojo kodo programa, pristatyta 2004 m. rugpjūčio 13 d. tryliktajame saugumo simpoziume USENIX. „Tor“ vartotojo akimis yra tiesiog modifikuota naršyklė „Mozilla Firefox“, veikianti operacinėse sistemose „Windows“, „Linux“, „Mac OS X“ ir kt. Veikimo principas „Tor“ šifruoja internautų siunčiamus duomenis svogūno principu, juos suskirstydama į daugybę sluoksnių. Šie duomenys pasiekia kitus „Tor“ savanorių kompiuterius. Visi signalai tarp savanorių kompiuterių bei signalai į serverį (tinklalapį), kurį norima pasiekti, yra užkoduoti. Kiekvienas kompiuteris žino tik apie signalą, einantį į jo kompiuterį ir iš jo kompiuterio. „Tor“ yra nemokamas proxy servisas, užtikrinantis aukštą anonimiškumo lygį, paprastumą ir patogumą. „Tor“ tinklo širdis yra vartotojų kompiuteriuo…

Kaip išsaugoti atsargines kopijas duomenų bazių MySQL

* Išsaugoti visas duomenų bazes esančias serveryje viename faile:
$ mysqldump -u vartotojovardas -p vartotojoslaptazodis --all-databases > failopavadinimas.sql
* Konkrečios duomenų bazės atsarginės kopijos kūrimas: $ mysqldump -u vartotojovardas -p vartotojoslaptazodis dbpavadinimas > failopavadinimas.sql
* Visų duomenų bazių atsarginė kopija išskyrus localios duomenų bazės (tokios kaip performance_schema): $ mysqldump -u root -p --all-databases --skip-lock-tables > alldb.sql
* Duomenų bazių išsaugojimas pagal pavadinimą atskiruose failuose: #!/bin/bash USER="zend" PASSWORD=""#OUTPUT="/Users/rabino/DBs"#rm "$OUTPUTDIR/*gz" > /dev/null 2>&1 databases=`mysql -u $USER -p$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database`for db in $databases;doif[["$db"!=

HTTP pranešimo kodai

HTTP pranešimo kodus galime grupuoti sekančiai:
nuo 100 iki 200 yra vien informaciniai pranešimai;
nuo 200 iki 300 yra pranešimai, kad serveris priėmė užklausą;
nuo 200 iki 300 yra užklausos peradresavimo pranešimai;
nuo 400 iki 500 - pranešimai apie klaidas;
nuo 500 iki 600 - pranešimai apie rimtas serverio klaidas.

Vieni iš dažniausiai pasitaikančių:
100 Continue Tęsti 101 Switching Protocols Protokolų sukeitimas 201 Created Objektas sukurtas 202 Accepted Informacija priimta 203 No-Authoritive Inormation Nepatikima informacija 204 No Content Nėra turinio. Serveris įvykdė kliento užklausą HTTP protokolu, tačiau nerado jokios naujos informacijos, kurią galėtų perduoti klientui (pvz., tuo metu yra keičiamas WWW puslapis). 301 Moved Permanently Objektas visam laikui perkeltas į kitą vietą.
302 Moved Temporaly Objektas laikinai perkeltas į kitą vietą. 304 Not Modified Nepasikeitė. Paieškos sistemos dažnai perbėga per WWW svetaines ištirdamos, ar jų žinomi WWW puslapiai nėra pasikeitę. Šis k…

Kaip perkelti MySQL duomenis į kitą diską

Sustabdom mysql:
$ sudo service mysql stop

Perkeliam mysql duomenų aplanką į kitą diską:
$ sudo mv /var/lib/mysql /media/hdd/mysql
Sukuriam nuorodą į naują aplanką: $ sudo ln -s /media/hdd/mysql /var/lib/mysql
Keičiam AppArmor nustatymus: $ sudo nano /etc/apparmor.d/tunables/alias
Atvertame dokumente įterpiam sekančia eilutę: ... alias /var/lib/mysql/ -> /media/hdd/mysql/, ...
Perkraunam AppArmor: $ sudo service apparmor restart
Paleidžiam mysql: $ sudo service mysql start
Tikrinam ar mysql servizas dirba korektiskai: $ sudo service mysql status

MongoDB išdiegimas/pašalinimas

MongoDB išdiegimas/pašalinimas Kad galutinai pašalinti MongoDB iš sistemos, reikia ne tik išdiegti bet ir pašalinti duomenų bazės nustatymų failus, duomenų bazes ir žurnalus (log files).
Tam kad tai atlikti reikalingi sekantys veiksmai: 1) Uždarom MongoDB Tam, kad sustabdyti MondoDB naudojam sekančia komanda: sudo service mongod stop 2) Pašalinam MongoDB įdiegį. Tam, kad išdiegti MongoDB naudojam komandą: sudo apt-get purge mongodb-org* 3) Panaikinam MongoDB naudotas direktorijas. Panaikinam MongoDB duomnų bazes ir žurnalų direktorijas. sudo rm -r /var/log/mongodb sudo rm -r /var/lib/mongodb