Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Pranešimai

Kaip nutraukti sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu.

Ar apsimoka kaupti privačiuose pensijų kaupimo fonduose?
Kokie administravimo dydžiai paskaičiuojami nutraukiant sutarti su privačiu pensijų kaupimo fondu?
Koks prieaugis 2018 metais pensijų kaupimo fondo?
Ar nutraukus sutarti su pensijų kaupimo fondu pinigus nukreipus į Sodra, bus gražinti nubraukti balai dėl kauptos papildomai pensijos?

Netrukus...
Naujausi įrašai

Kaip išlaikyti procesus baigus SSH sesija

Tai galima atlikti su programa 'screen'.
Prisijungus 'ssh' pagalba prie nutoliusio kompiuterio, renkam 'screen' komandą ir paleidžiam norimą programą/komandą.
Tam kad procesas būtų nenutrauktas 'screen' aplinkoje turime paspausti sekančia klavišų kombinacijas: Ctrl-A ir tada Ctrl-D (ši klavišų kombinacija gražins atgal į terminalo aplinką neuždarant paleistos programos). Po ko jau galime atsijungti nuo 'ssh' sesijos.
Tam, kad vėl prisijungus prie nutolusio kompiuterio grįžti atgal į vykdomos programos langą turime panaudoti sekančią komandą 'screen -r'.

Direktorijos paviešinimas tinkle (samba)

Tam kad linux aplinkoje galėtumėm dalintis direktorijos prieiga teks pasinaudoti 'Samba' tarnyba.

1. Diegiam 'Samba' tarnyba:
$ sudo apt update 
$ sudo apt install samba 
2. Paruošiam direktorija kurią norime dalintis tinkle:
$ mkdir /home/<username>/sambashare/ 
p.s jei norime suteikti prieiga kurti ir trinti bet kam, suteikiam sekancias teisias: $ sudo chown nobody:nogroup /shares/anonymous/ 
3. Koreguojame 'Samba' nustatymų faila (gale failo įkeliame sekančias eilutes):
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
> [sambashare]  > comment = Anonymous share access
> path = /home/user/shares
> browsable = yes
> writable = yes
> guest ok = yes
> read only = no
> force user = nobody
> force group = nogroup 

4. Perkraunam 'Samba' tarnybą, kad įsigaliotų nustatymai: $ sudo service smbd restart 

Ext4 failu sistemos disko patikrinimas ir blogų blokų sužymėjimas

Kad linux aplinkoje patikrinti ext4 failų sistemą ir sužymėti blogus blokus naudojam sekančia komanda terminale:

 $ fsck.ext4 -vcDfty -C 0 /dev/sdb1 
Kaip greitai bus įvykdyta komanda priklausomai nuo disko spartos ir dydžio. Minėta komanda patikrins ar sektoriai yra nuskaitomi, jei atrandama nuskaitymo klaida - žymimas visas blokas kaip nenaudojamas.

Kaip patikrinti PyQt versija

Paprasčiausias būdas sužinoti kokia versija PyQt įdiegta yra tiesiog bandyti įkelti tos versijos bibliotekas. Tiesiog sukuriam nauja failą pavadinimu 'version.py' ir įkeliam sekantį kodą:

#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# versijai PyQt4 < 4.10
try:
from PyQt4.pyqtconfig import Configuration
except ImportError:
pass
else:
cfg = Configuration()
print("PyQt versija:", cfg.pyqt_version_str)
pass

# versijai PyQt4 ≥ 4.10
try:
from PyQt4.Qt import PYQT_VERSION_STR
except ImportError:
pass
else:
print("PyQt versija:", PYQT_VERSION_STR)
pass

# versijai PyQt5
try:
from PyQt5.Qt import PYQT_VERSION_STR
except ImportError:
pass
else:
print("PyQt versija:", PYQT_VERSION_STR)
pass


Belieka tik aktyvuoti scriptą sekančia komanda 'python3 version.py'.

Ubuntu server 18.04 phpVirtualBox diegimas

https://www.ostechnix.com/install-oracle-virtualbox-ubuntu-16-04-headless-server/

Atnaujinam serverio programine įrangą:
 $ sudo apt update 
 $ sudo apt upgrade 
 $ sudo apt dist-upgrade 

Įdiegiam sekančias būtinas programas ir perkraunam serverį:  $ sudo apt install build-essential dkms   $ sudo reboot 
Pridedam "Oracle" oficialų programos šaltinį:  $ sudo nano /etc/apt/sources.list 
 deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib 

Pridedam "Oracle" viešąjį raktą
 $ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add - 

Atnaujinam programų ųaltinius ir diegiam VirtualBox:  $ sudo apt update 
 $ sudo apt install virtualbox-5.2 

Įtraukiam naudojama vartotoja į vbox grupę:
 $ sudo usermod -a -G vboxusers $USER 

Patikrinam ar veikia 'vbox' tvarkyklės (drivers):
 $ sudo service vboxdrv status 

Jei 'vbox' tvarkyklės veikia galime parsisiųsti ir sudiegti 'expansion pack' (nepamirštam pasitikrinti ar tai…

Ubuntu server 18.04 phpMyAdmin diegimas/atnaujinimas

Diegiame phpMyAdmin iš numatyto šaltinio:
 $ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-gettext 

Įgalinam 'phpenmod' modulį ir perkraunam 'apache2':
 $ sudo phpenmod mbstring 
 $ sudo service apache2 restart 
Ubuntu server 18.04 pagal nutylėjimą diegia distribucijoje numatytą versija 'phpMyAdmin'. Norint naudotis naujausia 'phpMyAdmin' versija reikia atlikti atnaujinimą rankiniu būdu sekančiais veiksmais:
1. Parsisiunčiam naujausia versija 'phpMyAdmin' (https://www.phpmyadmin.net/):  $ wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.4/phpMyAdmin-4.8.4-all-languages.zip 
2. Išskleidžiam archyvą:  $ unzip phpMyAdmin-4.8.4-all-languages.zip 
3. Pašalinam senus failus 'phpMyAdmin' iš direktorijos "/usr/share/phpmyadmin/":  $ rm -rf /usr/share/phpmyadmin/ 

4. Perkialiam naujos versijos turinį į numatytą direktoriją:
 $ mv $home/phpMyAdmin-4.8.4-all-languages /usr/share/phpmyadmin/ 

5. Pervardinam failą "config.sample.inc.php" į …